Z uczelni do biznesu! Porozumienie Centrów Transferu Technologii i Gdańskiego Parku-Naukowo-Technologicznego, podpisane

Wpółpraca gdańskich Centrów Transferu Technologii i Gdańskiego Parku-Naukowo-Technologicznego oficjalnie rozpoczęta UG, PG i GUMed podpisały porozumienie o współpracy akademickich Centrów Transferu Technologii z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z trzema trójmiejskimi uczelniami zrzeszonymi w Związku Uczelni Fahrenheita – Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem […]