Projekt: “Rozszerzenie zakresu pracy laboratorium prototypującego rozwiązania z zakresu optoelektroniki, mechatroniki i fizyki”, finansowany z Inkubatora Innowacyjności

Naukowcy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej w składzie: mgr Maciej Grzegorczyk, dr inż. Tadeusz Leśniewski,  mgr inż. Natalia Majewska,  mgr Anna Baran, dr Paweł Rochowski, pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Mahlika, prof. UG pracują nad projektem rozszerzenia zakresu pracy laboratorium prototypującego rozwiązania w obszarach optoelektroniki, mechatroniki i fizyki. Nadrzędnym celem projektu jest […]