AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Projekt: “Rozszerzenie zakresu pracy laboratorium prototypującego rozwiązania z zakresu optoelektroniki, mechatroniki i fizyki”, finansowany z Inkubatora Innowacyjności

Naukowcy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej w składzie: mgr Maciej Grzegorczyk, dr inż. Tadeusz Leśniewski,  mgr inż. Natalia Majewska,  mgr Anna Baran, dr Paweł Rochowski, pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Mahlika, prof. UG pracują nad projektem rozszerzenia zakresu pracy laboratorium prototypującego rozwiązania w obszarach optoelektroniki, mechatroniki i fizyki.

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie zakresu oferowanych badań fizycznych w laboratorium optoelektroniki, mechatroniki i fizyki, poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury badawczej znajdującej się w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Oprócz badań fizycznych, w laboratorium będą powstawały nowe układy pomiarowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego dane badanie.

Działania te są bezpośrednią odpowiedzią na wpływające zapytania od firm. Rezultatem prac przedwdrożeniowych będzie wzrost możliwości badawczych oraz prowadzenia usług w sposób kompleksowy m.in. w zakresie prototypowaniarozwoju nowych metod badawczych i innowacji technologicznych, co pozwoli zbudować silniejsze powiązania z przemysłem.

Członkowie zespołu są wykwalifikowanymi specjalistami w różnych dziedzinach fizyki doświadczalnej, takich jak optyka, spektroskopia, fizyka ciała stałego, fotoakustyka, biofizyka, technika próżniowa, fizyka niskich temperatur, co  jest potwierdzone znacząca liczbą zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz publikacji z ww. dziedzin. Naukowcy specjalizują się w prowadzeniu badań doświadczalnych m.in w zakresie: mechaniki, obrazowania, termowizji, a także w konstruowaniu rozwiązań sprzętowych do różnego rodzaju pomiarów fizycznych na indywidualne zlecenie. Mają wysokie kompetencje dotyczące:

  • projektowania układów elektronicznych oraz mikroprocesorowych
  • projektowania obwodów drukowanych (PCB) i ich montaż
  • tworzenia oprogramowania dla mikroprocesorów
  • automatyzacji układów pomiarowych w środowisku LabView
  • tworzenia natywnego oprogramowania dla systemów operacyjnych, w tym dla smartfonów
  • modelowania obiektów 3D, rysunku technicznego
  • drukowania 3D (metodami FFF, SLA).

Zespół pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej zdobył doświadczenie wykonując zlecenia na indywidualnie projektowane stanowiska badawcze dla innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowcy, realizując usługi zlecone z wydziałów Chemii, Biologii i Biotechnologii, wypracowali unikatowe metody prototypowania automatyki, urządzeń mechanicznych, czy układów elektronicznych, dostosowując je do wymagań zleceniodawców. Atutami we współpracy firm z zespołem są elastyczność w podejściu do projektowania oraz stosowanie indywidualnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, co znacząco zwiększa ich konkurencyjność w porównaniu z seryjnie produkowanymi układami doświadczalnymi.