AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Trzy decyzje o przyznaniu patentów na wynalazki będące efektem projektu REGENNOVA, realizowanego przez pracowników Wydziału Chemii.

Trzy decyzje o przyznaniu patentów na wynalazki będące efektem projektu REGENNOVA, realizowanego przez pracowników Wydziału Chemii.

Miło nam poinformować, iż realizacja grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. “Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” REGENNOVA przyniosła trzy decyzje Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentów.

Celem realizowanego w latach 2014-2018 projektu było opracowanie nowych związków stymulujących gojenie ran i regenerację układu nerwowego. Efektem realizacji projektu REGENNOVA była imponująca liczba wynalazków co zaowocowało złożeniem sześciu zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP (UPRP) i trzech zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) a także kilkunastu publikacji naukowych.

Prace nad wynalazkami oraz publikacjami zostały sfinansowane przez NCBR w ramach programu STRATEGMED1 (STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014). Projektem kierowała dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, kierownik Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Prace badawcze  w projekcie prowadzone były przez zespół naukowców wchodzących w skład konsorcjum składającego się z Uniwersytetu Gdańskiego (Lider konsorcjum), Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz firm Medventures sp. z o.o. oraz Pro Science sp. z o.o.

Pierwszym opatentowanym wynalazkiem jest: „Peptyd RDKVYR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól do zastosowania w procesie regeneracji tkanki złożonej i gojenia się ran u ssaków”. Został on zgłoszony do UPRP  pod nr P.425351. Wynalazcami ze strony UG są:

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

dr hab. Piotr Skowron

dr Maria Dzierżyńska

dr Justyna Sawicka

Wynalazek dotyczy nowego zastosowania peptydu RDKVYR jako stymulatora gojenia się ran. Problem trudno gojących się (przewlekłych) ran dotyczy milionów ludzi na całym świecie i może być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak zaawansowany wiek, cukrzyca, choroby zapalne, onkologiczne, zakażenia skóry itd. Stąd intensywnie poszukuje się czynników i metod przyspieszających gojenie ran. Wynalazek, po przeprowadzeniu odpowiednich prób klinicznych, mógłby stać się zupełnie nowym środkiem ułatwiającym gojenie ran przewlekłych powstałych na podłożu różnych chorób.

Drugiego opatentowanego wynalazku o numerze P.425597 pt. „Nowy związek peptydowy jako czynnik stymulujący gojenie się ran i rekonstrukcję skóry” autorami ze strony UG są:

  • dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
  • dr hab. Franciszek Kasprzykowski
  • dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
  • dr hab. Piotr Skowron
  • dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
  • dr inż. Emilia Iłowska
  • dr Maria Dzierżyńska
  • dr Przemysław Karpowicz
  • dr Justyna Sawicka

Powyższy wynalazek dotyczy nowego peptydu do zastosowania jako stymulatora gojenia się ran i rekonstrukcji skóry. Może on się wydawać podobny do wcześniej przedstawionego peptydu RDKVYR, lecz ma on inny skład oraz w jego funkcjonalność została rozszerzona o działania pozwalające zrekonstruować skórę.  Dzięki temu jest przeznaczony do jeszcze większego grona konsumenckiego. Wynalazek ten również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób klinicznych, mógłby stać się nowym środkiem ułatwiającym gojenie się ran przewlekłych oraz pozwalającym na rekonstrukcję ubytków skórnych.

Trzecim opatentowanym wynalazkiem jest „Nowy peptyd do zastosowania jako stymulator chondrogenezy i lek w terapii uszkodzeń chrząstki”, zgłoszony do UPRP pod nr P.431237. Autorami ze strony UG są:

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

dr hab. Piotr Skowron

dr Izabela Załuska

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w medycynie, jako lek na problemy kostno-stawowe, a dokładniej na problemy związane z brakiem lub urazem chrząstki. Sama tkanka chrzęstna jest w stanie się regenerować, lecz z wiekiem taka możliwość zmniejsza się, a czasami nawet zanika. Dlatego potencjalnymi odbiorcami takiego leku mogą być osoby w podeszłym wieku, aktywne fizycznie czy cierpiące na schorzenia związane z wytwarzaniem tkanki chrzęstnej. Na rynku istnieje wiele suplementów diety czy leków pomagających w utrzymywaniu chrząstki w odpowiednim stanie, mimo to powyższy wynalazek mógłby okazać się prekursorem w dziedzinie odnawiania tkanki chrzęstnej ze względu na metodę w jaki sposób działa sam preparat.

Należy również podkreślić, że w ramach projektu Regennova powstały dwa znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Logotypy mają za zadanie m.in. zwiększyć rozpoznawalności marki, jaką stał się projekt REGENNOVA.

Twórcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zespół CTT Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego