INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +

Tytuł projektu:

Inkubator Innowacyjności +

Nazwa programu operacyjnego:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa działania

Działanie 4.4  – projekt pozakonkursowy  pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

Okres realizacji:

08.02.2017 – 31.01.2019

Projekt realizowany w Konsorcjum – Lider Politechnika Gdańska, Partnerzy – Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Excento sp. z o.o.

Wartość projektu:

3 750 000,00  zł – wartość dofinansowania dla całego konsorcjum

875 0000,00 zł – wartość dofinansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego

 Cel Projektu

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności +” było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu miała przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Efekty

zrealizowano 12 prac przedwdrożeniowych, w tym jedną o charakterze ekologicznym;

zaprezentowano 11 wynalazków podczas targów i konferencji branżowych;

przygotowano 5 zgłoszeń patentowych, które zostały zgłoszone do UPRP oraz EPO;

wysłano 31 ofert technologicznych;

przeprowadzono 24 spotkania z przedstawicielami otoczenia gospodarczego;

założono 1 spółkę spin-off;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − trzy =