AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

PATENT dla naukowców z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Miło nam poinformować, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi Gdańskiemu kolejny patent na wynalazek PL235541 pt. „2-izotiocyjanianoetylobenzen do zastosowania w leczeniu choroby Huntingtona”. Tym razem patent jest rezultatem pracy naukowców z Wydziału Biologii. Twórcami wynalazku są: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, dr Aleksandra Hać z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej oraz mgr Joanna Brokowska z Katedry Biologii Molekularnej. Jest to drugi patent przyznany w tym roku naukowcom z Wydziału Biologii.

Istotą wynalazku jest nowe zastosowanie 2-izotiocyjanianoetylobenzenu do wytwarzania leku aktywnie hamującego powstawanie agregatów białkowych w komórce, w tym agregatów zmutowanej huntingtyny, zapobiegającego ich akumulacji, oraz aktywującemu proces ich usuwania przez komórkę, a także kompozycja farmaceutyczna zawierająca substancję aktywną 2-izotiocyjanianoetylobenzen w połączeniu z nośnikiem lub rozcieńczalnikiem farmaceutycznym do zastosowania w leczeniu choroby Huntingtona. Uzyskane wyniki badań wykazały również, że 2-izotiocyjanianoetylobenzen nie powoduje istotnych zmian żywotności zdrowych komórek.

Opatentowany związek może być wykorzystany jako potencjalny lek w chorobie Huntingtona. Opracowana technologia umożliwia zastosowanie medyczne wynalazku do wytwarzania leku, którego efektem działania, poprzez aktywację procesu autofagii i zahamowanie syntezy białek, jest obniżenie całkowitej ilości zmutowanej huntingtyny oraz ilości agregatów zmutowanej huntingtyny w komórce, które stanowią główną przyczynę neurodegeneracji powodowanej przez chorobę Huntingtona.

Twórcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zespół CTT Uniwersytetu Gdańskiego