AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z funduszem Unicorn Nest


Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z funduszem Unicorn Nest

Uniwersytet Gdański nawiązał współpracę z funduszem inwestycyjnym Unicorn Nest w zakresie oceny naukowo-technologicznej i inwestycji w projekty i koncepcje prac badawczo rozowjowych do analiz due diligence.

Uniwersytet Gdański realizuje wiele projektów badawczo-rozwojowych, których efektem może być komercjalizacja – wprowadzenie nowego produktu lub opracowanej technologii na rynek i uzyskanie z tego korzyści ekonomicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego. W strukturach Uniwersytetu Gdańskiego działa Centrum Transferu Technologii, którego celem jest działalność na rzecz szeroko rozumianej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką oraz upowszechnianie wyników prac badawczych poprzez ich transfer do praktyki gospodarczej.  Głównym zadaniem CTT UG jest komercjalizacja wyników badań naukowych, transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) technologii oraz wspieranie przedsiębiorczości i stymulowanie innowacyjności.

Fundusz inwestycyjny Unicorn Nest prowadzi działalność polegająca na inwestycjach w spółki opracowujące nowatorskie produkty i jest zainteresowany projektami nakierowanymi na opracowanie innowacyjnych technologii i produktów, a znajdującymi się we wczesnej fazie rozwoju (proof-of-principle i/lub proof-of-concept) i wymagającymi kontynuacji prac badawczo-rozwojowych w celu komercjalizacji docelowego produktu.

Centrum Transferu Technologii

+48 58 523 33 74 lub +48 58 523 33 75

biuro@ctt.ug.edu.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Budynek Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 1a, pok. 320 – 322
80-309 Gdańsk

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg