Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na UG

Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na Uniwersytecie Gdańskim. Umowa o współpracy pomiędzy UG i Fundacją Quantum Cybersecurity HUB Europe  Dzięki współpracy Centrum Transferu Technologii UG z Fundacją QCHE realne staje się połączenie biznesu z dziedziną nowych technologii kwantowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wspólne prowadzenie prac badawczych, naukowych i rozwojowych w obszarze rozwoju technologii kwantowych, w tym […]

Finał konkursu Young Fahrenheit

Finał konkursu Young Fahrenheit Pierwsza edycja konkursu Young Fahreneheit organizowanego przez Univentum Labs – spółkę celową UG, przy wsparciu Centrum Transferu Technologii UG, dobiegła końca. W konkursie wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk Społecznych, Chemii, Biologii oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Na pierwszym etapie, Kapituła Konkursu oceniała pisemne zgłoszenia uczestniczek i uczestników. W drugim etapie – finalnym – 5- […]