AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

XIV ogólnopolska konferencja PACTT, 11-13.10.23 Toruń, za nami

 Zjazd przedstawicieli Centrów Transferu Technologii z uczelni z całej Polski tym razem odbył się w Toruniu. Od 11 do 13 października podczas XIV już Ogólnopolskiej Konferencji PACTT dyskutowaliśmy o innowacyjności i innych ważnych kwestiach naszego środowiska zawodowego.

Głównym organizatorem obok Ministerstwa Edukacji i Nauki tym razem był zespół Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK (CPATT UMK) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pierwszy dzień rozpoczął się od inspirującego powitania uczestników przez Prorektor UMK ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym i Społecznym, prof. dr hab. Aldonę Glińską – Neweś. Kolejny punkt stanowiło podsumowanie przez Rafała Komara, Naczelnika Wydziału Projektów z zakresu Innowacji w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki, projektu Inkubator Innowacyjności. MEiN poinformowało także o stanie przygotowań do kolejnego programu wspierającego komercjalizację badań naukowych i prac wdrożeniowych, skierowanego do środowiska transferu technologii na uczelniach.

Kolejną prelekcję wygłosiła Zastępczyni Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Patrycja Czółkowska, która przybliżyła propozycje European Commission dotyczące zmian w zakresie ochrony własności przemysłowej. Podczas wystąpień partnerów konferencji przez OPTeam S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR), Akces NCBR sp. z o.o. oraz Grupa Azoty Puławy zaprezentowano mozliwości współpracy i wsparcia dla rozwoju innowacje w Polsce.

12.10 konferenecję rozpoczął panel: Współpraca nauki i samorządu w obszarze rozwiązań teleopiekuńczych i telemedycznych

O swoich doświadczeniach  w realizacji wspólnego projektu opowiedzieli podczas panelu prelegenci: Aleksandra Kalocińska-Szumska, p.o. Dyrektora CPATT UMK, dr Aleksandra Wypych, ICNT UMK, Prezes spółki celowej AKAMED Sp. z o.o., dr Marzena Humańska, Collegium Medicum UMK, Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, lek. Waldemar Bębenek – kardiolog, konsultant w zakresie rozwiązań kardiologicznych w obszarze telemedycyny i teleopieki.

Kolejne wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:

 • Działalność CTT i relacje z otoczeniem, a kluczowe problemy organizacyjne w działaniu uczelni, Piotr Pokorny, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
 • Baza informacyjna – nauka dla gospodarki, dr hab. inż. Konstanty Marszałek oraz dr hab.inż. Paweł Malinowski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykorzystanie modeli biznesowych jako narzędzi do efektywnej komunikacji pomiędzy nauką a biznesem. Marcin Stolarek, CTT Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Panel gości zagranicznych: Marta Zgagacz, University of Colorado Boulder oraz Donnie Sc Lygonis, KTH INNOVATION
 • Introduction to RM-ROADMAP PROJECT, Ambasadorzy projektu Ambasadorzy projektu RM-ROADMAP: Justyna Łaskowska (PACTT), dr Krzysztof Maternicki (Rada PACTT),
 • PACTT & PSC R&D HUB – case study GSK I BGK oraz co dalej, dr inż. Jakub Jasiczak, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Projekty FENG a obowiązki pracownicze (naukowcy), Krzysztof Gulda, UWRC sp. celowa UW – TBC
 • Komercjalizacja rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – czy to wyzwanie?, dr Aleksandra Burdukiewicz — Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu — Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

Ostatni dzień konferencji upłynął pod znakiem PANELU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH, podczas którego prelegenci poruszyli ważne kwestie dotyczące następujących obszarów:

 • Rozkład ciężaru dowodu w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencjidr Arkadiusz Michalak
 • Wynagrodzenie twórców projektów wynalazczychMagdalena Filipek-Marzec
 •  Projektowana nowelizacja prawa wzorów przemysłowych w UEdr Krzysztof Czub
 • Propozycje zmian w postępowaniu opozycyjnym w sprawie znaków towarowychdr Karolina Sztobryn
 • Projektowana regulacja UE dotycząca STANDARD ESSENTIAL PATENTdr Katarzyna Krupa-Lipińska

W trakcie wydarzenia odbyło się również cykliczne spotkanie Porozumienia Spółek Celowych uczelni wyższych.