https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZP_IN_01_2022

Temat:  Wykonanie pilotażowych eksperymentów na zwierzętach

Zamawiający:
Uniwersytet Gdański
Centrum Transferu Technologii

tel. 58 523 33 75 biuro@ctt.ug.edu.pl

 Zakres usługi:

 1. Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 2. Wykonanie pilotażowych eksperymentów na zwierzętach (przy udziale członków zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Cel badań:

Ustalenie skuteczności usuwania infekcji rany wywołanej bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus (szczepy dzikie, nie modyfikowane genetycznie, BSL2). Myszy zostaną dostarczone na adres podany przez wykonawcę usługi.

Model badawczy:

Rana cięta skóry (sham surgery) u myszy szczepu BALB/c (samiczki) zainfekowana patogenem bakteryjnym.

Ogólny opis badań:

Niezbędne doświadczenie i wyposażenie laboratorium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mysiego modelu infekcji bakteryjnej rany.
 2. Zwierzętarnia umożliwiająca pracę z patogenami klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego.
 3. Komora z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki i wytrząsarki utrzymujące temperaturę 37 stopni Celsjusza, chłodnia do przechowywania podłoży, wirówka (2800 rcf).
 4. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia na 8 grupach zwierząt (n=10; 80 zwierząt).

Tryb udzielenia zamówienia:

 Zakup zostanie dokonany w oparciu o art. 11 ust 5 ptk 1 ustawy Pzp. „Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne tj. 215 000,00 EURO (tj. 957 524,00):

„których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju”.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej na własnym formularzu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:
− Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl / adres
pracownika komórki merytorycznej
do dnia 12-04-2022 do godz. 15:00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: tel.,email:

tel. 58 523 33 75 pawel.klepadlo-godlewski@ug.edu.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZP_IN_02_2022

Zamawiający:

Uniwersytet Gdański
Centrum Transferu Technologii
tel. 58 523 33 75 biuro@ctt.ug.edu.pl

Temat: Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie srebra na zwierzętach

Zakres usługi:

 1. Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 2. Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie srebra na zwierzętach (przy udziale członków zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Cel badań:

Ustalenie skuteczności usuwania infekcji rany wywołanej bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus (szczepy dzikie, nie modyfikowane genetycznie, BSL2). Myszy zostaną dostarczone na adres podany przez wykonawcę usługi.

Model badawczy:

Rana cięta skóry (sham surgery) u myszy (80 sztuk) szczepu BALB/c (samiczki) zainfekowana patogenem bakteryjnym.

Ogólny opis badań:

Niezbędne doświadczenie i wyposażenie laboratorium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mysiego modelu infekcji bakteryjnej rany.
 2. Zwierzętarnia umożliwiająca pracę z patogenami klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego.
 3. Komora z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki i wytrząsarki utrzymujące temperaturę 37 stopni Celsjusza, chłodnia do przechowywania podłoży, wirówka (2800 rcf).
 4. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia na 8 grupach zwierząt (n=10; 80 zwierząt).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej na własnym formularzu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:
− Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl / adres
pracownika komórki merytorycznej
do dnia 30-04-2022 do godz. 15:00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

tel. 58 523 33 75 email: pawel.klepadlo-godlewski@ug.edu.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZP_IN_03_2022

 Zamawiający:

Uniwersytet Gdański
Centrum Transferu Technologii
tel. 58 523 33 75 biuro@ctt.ug.edu.pl

Temat: Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie ekstraktu z rosiczki na zwierzętach

Zakres usługi:

 1. Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 2. Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie ekstraktu z rosiczki na zwierzętach (przy udziale członków zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Cel badań:

Ustalenie skuteczności usuwania infekcji rany wywołanej bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus (szczepy dzikie, nie modyfikowane genetycznie, BSL2). Myszy zostaną dostarczone na adres podany przez wykonawcę usługi.

Model badawczy:

Rana cięta skóry (sham surgery) u myszy (80 sztuk) szczepu BALB/c (samiczki) zainfekowana patogenem bakteryjnym.

Ogólny opis badań:

Niezbędne doświadczenie i wyposażenie laboratorium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mysiego modelu infekcji bakteryjnej rany.
 2. Zwierzętarnia umożliwiająca pracę z patogenami klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego.
 3. Komora z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki i wytrząsarki utrzymujące temperaturę 37 stopni Celsjusza, chłodnia do przechowywania podłoży, wirówka (2800 rcf).
 4. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia na 8 grupach zwierząt (n=10; 80 zwierząt).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej na własnym formularzu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:
− Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl / adres
pracownika komórki merytorycznej
do dnia 30-04-2022 do godz. 15:00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

tel. 58 523 33 75; email: pawel.klepadlo-godlewski@ug.edu.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + 3 =