AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapraszamy na webinar w ramach ogólnopolskiej Nocy Innowacji “Przygody z generatorami liczb losowych”

Zapraszamy na webinar już 20 października 2023 r.

Centrum Transferu Technologii UG, w ramach DIGITAL FESTIVAL – NOC INNOWACJI – ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjno-technologicznej – , zaprasza na webinar ” Przygody z generatorami liczb losowych”, który poprowadzi dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG. 

Liczby losowe są niezbędne w nowoczesnej kryptografii, nauce czy grach losowych. Niestety urządzenia je produkujące nie zawsze są doskonałe. Dowiedz się do czego to prowadzi i jak wywiad oraz hakerzy wykorzystują to w praktyce.

O skomplikowanym świecie generatorów liczb losowych w prosty sposób opowie dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, naukowiec działający w sektorze kwantowym, twórca wynalazków chronionych patentami, ekspert ogólnopolskiego Klastra Technologii Kwantowych – Klastra Q. Aktywny popularyzator technologii kwantowych. Webinar odbędzie się w aplikacji Teams, 20 października od godz. 14:00 do 15:00.

O Prelegencie:

dr hab. Marcin Pawłowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał stopień doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim w 2010 i rozpoczął staż postdoktorski w University of Bristol. Powrócił stamtąd w 2013 roku do swojej Alma Mater gdzie prowadzi od tego czasu własną grupę badawczą: Quantum Cybersecurity and Communications Group, w której skład wchodzi obecnie około dziesięciu specjalistów z fizyki kwantowej, informatyki i kryptografii. Obszarem badań, na którym skupia się grupa jest upraszczanie rozwiązań kwantowych tak, aby były możliwe do wdrożenia przy użyciu dzisiejszej technologii.

Marcin Pawłowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz kilku patentów. Jest też założycielem dwóch firm: SeQure produkującej kwantowe generatory liczb losowych oraz QCG dostarczającej kompleksowe kwantowe rozwiązania zabezpieczające komunikację.

Więcej informacji o Digital Festival:

Digital Festival to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjno-technologiczne, któregocelem jestedukacja z zakresu cyfrowych kompetencji, popularyzacja nowych technologii, obalanie mitów i promowanie rzetelnej wiedzy. Główną barierą, która może powstrzymać rozwój nowoczesnych technologii w Polsce, jest brak wiedzy, dlatego nadrzędnym celem DigitalFestival jest przybliżenie nowych technologii Polakom oraz wzmocnienie współpracy między biznesem a światem nauki.

Noc Innowacji realizowana jest wspólnymi siłami wraz z firmami, parkami technologicznymi, centrami badawczo-rozwojowymi, uczelniami oraz innymi
nowoczesnymi placówkami naukowymi. W ramach wydarzenia, jak co roku najnowocześniejsze uczelnie, parki technologiczne, firmy oraz instytucje naukowe otworzą dla zwiedzających drzwi swoich laboratoriów i sal badawczych. Organizowane przez partnerów warsztaty, pokazy, debaty, webinary to okazja dla wszystkich miłośników nowoczesnych technologii, ale też tych, którzy chcieliby je dopiero poznać.

Link do rejestracjiMicrosoft Virtual Events Powered by Teams

Serdecznie zapraszamy!