AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

3. Opinia rzecznika patentowego UG

Rzecznik patentowy UG we współpracy z zespołem CTT UG dokonuje wstępnego rozpoznania stanu techniki pod względem zasadności zgłaszania rozwiązania do Urzędu Patentowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu – podejmowana jest decyzja o modelu ochrony własności intelektualnej.