4. Spin off

Wizyta u notariusza wraz z zarządem Univentum Labs sp. z o.o. i Twoja spółka jest już gotowa – możesz działać!

3. Konsultacja i współpraca z Univentum Labs sp. z o.o.

Pamiętaj, że na tym etapie odbędą się negocjacje dotyczące wysokości udziałów i warunków zakładania firmy. Pomocne na tym etapie będzie przygotowanie wstępnego biznesplanu i założeń dotyczących działania firmy. Im bardziej aktywny w tym procesie jest twórca – tym szybciej będzie przebiegał proces.

2. Zgłoszenie do CTT UG

Wypełnij formularz a my udzielimy wszelkiej pomocy i konsultacji związanych z komercjalizacją zgłoszonej własności intelektualnej

1. Pomysł

Jeżeli masz pomysł na działalność gospodarczą, która w dużej mierze opiera się na wynikach badań naukowych czy prac rozwojowych powstałych w Uniwersytecie Gdańskim – zgłoś się do nas.

6. Publikacja

Już następnego dnia po zgłoszeniu wynalazku do UPRP wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, podlegają już ochronie i można podać ich treść do publicznej wiadomości, np. opublikować w czasopiśmie lub przedstawić na konferencji.

5. Zgłoszenie patentowe

Ścisła współpraca twórców wynalazku z rzecznikiem patentowym w zakresie opisu patentowego i sformułowania zastrzeżeń patentowych – w zależności od poziomu zaawansowania prac – proces ten trwa minimum ok. 1-2 miesięcy, ale także może się wydłużyć ze względu na indywidualny charakter działań.

4. Decyzja o ochronie

Określenie optymalnego sposobu i zakresu terytorialnego ochrony prawnej wynalazku.

3. Opinia rzecznika patentowego UG

Rzecznik patentowy UG we współpracy z zespołem CTT UG dokonuje wstępnego rozpoznania stanu techniki pod względem zasadności zgłaszania rozwiązania do Urzędu Patentowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu – podejmowana jest decyzja o modelu ochrony własności intelektualnej.

2. Zgłoszenie do CTT UG

Zgłoś wynalazek na Formularzu zgłoszenia do CTT UG, co pozwoli na podjęcie działań zmierzających do ochrony prawnej rozwiązania. Opatentować można: wytwory i substancje, sposoby i zastosowania.

1. Odkrycie / Wynalazek

Jeżeli masz rozwiązanie techniczne, które jednocześnie cechuje się: Nowością Poziomem wynalazczym Możliwością przemysłowego zastosowania