Rusza nabór ciągły projektów

Poznaj nas lepiej

W  Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego budujemy relacje między światem nauki i światem biznesu. Zapewniamy naukowcom wsparcie w każdym obszarze i na każdym etapie komercjalizacji – od analizy, czy dany wynalazek ma potencjał komercyjny, poprzez opiekę rzecznika patentowego w procesie zgłoszenia, aż po wsparcie w urynkowieniu, w tym – poszukiwaniu inwestora. Monitorujemy również prowadzone na uczelni prace nad innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami, by wyławiać projekty, które mogą zainteresować przedsiębiorców.

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową realizację zleconych badań naukowych, dzięki którym mogą oni podnosić wartość oraz prestiż swojej oferty i lepiej dopasowywać ją do potrzeb rynku. Współpraca z uczelnią zwiększa szanse firm na budowanie przewagi konkurencyjnej i sprzyja tworzeniu unikatowych produktów z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć nauki. Współpracujemy również z przedstawicielami instytucji – eksperci UG zapewniają im wsparcie merytoryczne w realizacji projektów, wykonując badania i analizy na indywidualne zamówienie.

Mamy na koncie projekty zwieńczone realnymi efektami. Aktywnie łączymy świat nauki i biznesu, z troską o potrzeby naszych partnerów.
Nasza dotychczasowa praca to:

0 +
wynalazków
0 +
umów
0
spółek spin-off

Baza ofert

Jak patentować
w UG?

Wsparcie pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie ochrony patentowej to jedno z naszych najważniejszych zadań. Zapewniamy badaczom opiekę rzecznika patentowego UG, pomagamy w doborze odpowiedniego modelu ochrony i przygotowaniu zgłoszenia patentowego. Wyniki badań są chronione już od następnego dnia po złożeniu wniosku do urzędu patentowego.

Pracownikom naukowym UG, którzy patentują wyniki badań / prac rozwojowych prowadzonych na naszej uczelni i spełnią określone warunki, możemy zapewnić pokrycie opłat za zgłoszenie, tłumaczenia, obsługę rzecznika patentowego, a także kosztów ochrony patentowej. Zachęcamy do kontaktu z zespołem CTT UG w sprawie szczegółów.

1. Identyfikacja wynalazku

Jeśli Twój wynalazek charakteryzuje się nowością, poziomem wynalazczym, i możliwością przemysłowego zastosowania - zgłoś go do ochrony patentowej.

2. Zgłoszenie wniosku
do CTT UG

Wypełnij Formularz zgłoszenia do CTT UG, a poprowadzimy Cię przez całą procedurę.

3. Opinia rzecznika patentowego UG

Rzecznik patentowy UG we współpracy z naszym zespołem dokonuje wstępnego rozpoznania stanu techniki pod względem zasadności zgłaszania rozwiązania do Urzędu Patentowego RP.

4. Wybór modelu ochrony własności

Po pozytywnym zaopiniowaniu podejmowana jest decyzja o modelu ochrony własności intelektualnej (procedura krajowa, europejska, światowa).

5. Zgłoszenie patentowe

Rzecznik patentowy UG ściśle współpracuje z Tobą i Twoim zespołem podczas przygotowywania opisu patentowego i formułowania zastrzeżeń patentowych.

6. Publikacja patentu

UPRP udziela patentu, publikując jego opis w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

ZGŁOŚ SWÓJ
WYNALAZEK!