Zostań Młodym Farenheitem i zdobywaj nagrody!

II edycja konkursu Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje konkurs  – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny. Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a […]

Unijny Fundusz refinansowania kosztów ochrony patentowej wynalazków wystartował!

Unijny Fundusz refinansowania kosztów ochrony patentowej wynalazków wystartował! Urząd Patentowy RP informuje, że największy w historii Europy fundusz refinansowania kosztów ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ochrony patentowej na wynalazki właśnie wystartował! Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej chcą rozwijać się w oparciu o przedsiębiorczość i innowacyjność, które z kolei opierają się na systemie […]

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022.

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022. Informujemy, iż Politechnika Świętokrzyska zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. […]

Przygotowania Laboratorium B-W MBW UG i GUMed do certyfikacji wg ISO 14001:2015

Przygotowania Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MBW UG i GUMed, do certyfikacji systemu zarządzania wg normy ISO 14001:2015 Mokra zgnilizna to najpowszechniejsza z chorób bakteryjnych ziemniaka, rozwijająca się najczęściej dopiero w okresie przechowywania, mogąca powodować bardzo duże straty gospodarcze. Zakażone bulwy, wydzielające nieprzyjemny zapach, tworzą nowe ogniska mokrej zgnilizny, prowadząc do masowego rozprzestrzeniania się choroby. Aby ograniczyć straty […]

Sposób na antybiotykooporność w leczeniu ran

Infekcje wywoływane przez patogeny oporne na antybiotyki stanowią jeden z ważniejszych globalnych problemów, który dramatycznie zwiększa swoją skalę i nabiera coraz większego znaczenia medycznego i ekonomicznego. Od wielu lat lekarze i naukowcy podkreślają potrzebę opracowania nowych metod walki z drobnoustrojami. Obecnie, w dobie trwającej pandemii koronawirusa, problem antybiotykoodporności jest nazywany „cichą pandemią” (z ang. silent […]

Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO2 ze strumieni gazów

Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO2 ze strumieni gazów Od kilkudziesięciu lat wzrasta emisja ditlenku węgla, będącego gazem cieplarnianym, generowanego zarówno przez zakłady przemysłowe jak i w procesach wytwarzania energii, w tym podczas spalania paliw w silnikach pojazdów. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery jest jednym z celów, który stawia przed sobą Unia Europejska. W odpowiedzi na […]

Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG

Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje konkurs Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny. Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, […]

Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami SALMONELLA ENTERICA u ludzi i zwierząt

Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami Salmonella Enterica u ludzi i zwierząt

W dzisiejszych czasach zastosowanie antybiotykoterapii jest zjawiskiem powszechnym, a co za tym idzie z dnia na dzień zwiększa się liczba antybiotykoopornych szczepów bakterii. Ponadto od 02.2022 r. na terenie Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie, którego kluczowym założeniem będzie zmiana regulacji dotyczącej podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. Obecnie są one podawane na masową skalę, bez względu na […]